Volledig CO2 neutraal bouwen

Betaalbaar met oog voor duurzaamheid.

Beton heeft een enorm lange levensduur en is volledig recyclebaar. Bij eventuele sloop van het betoncasco kan het betongruis hergebruikt worden.

Brochure aanvragen →
De sterkste emissiereductie in prefab bouw

Betaalbaar bouwen, Natura 2000 proof

Wie kiest voor het Modulo concept ziet direct dat de bouwplaats er anders uitziet. Logisch, de productie vindt plaats in de fabriek, onder ideale omstandigheden, vrij van weersinvloeden. Dat heeft een gunstig effect op de stikstofuitstoot. Er zijn immers minder ritten naar de kavel nodig vergeleken met traditioneel bouwen.

Daarnaast zijn er ook minder machines op de bouwplaats actief. Hierdoor komt bij het Modulo concept een stuk minder stikstof in de lucht. Energiezuinig bouwen. Fabricage in de fabriek garandeert bovendien producten van zeer hoge kwaliteit, die in een kort tijdsbestek op de bouwplaats kunnen worden assembleert. Kortom: een korte bouwtijd en beduidend minder bouwverkeer. Dit betekent: minder machines, minder transport, sneller bouwen en daardoor minder overlast voor de omgeving. Door het gebruik van de juiste materialen in combinatie met het juiste materieel zorgt de Modulo woning voor een verdere reductie van emissies. Dit maakt dat de Modulo woning ook toepasbaar is in Natura 2000 gebieden.

Hierdoor komt bij het Modulo concept een stuk minder stikstof in de lucht.

Goed voor het milieu

Gerecyclede materialen

Waar mogelijk wordt gewerkt met gerecyclede materialen en producten. Andere aansprekende voorbeelden hiervan zijn prefab badkamer met een kern van gerecyclede petflessen, de voorzetgevels met als isolatiekern gerecycled EPS en het betoncasco, die zowel hergebruikt kan worden als gerecycled naar betongruis.

Voorzetgevel van gerecycled eps.

De flexibele buitenkern bestaat uit een prefab voorzetgevel die is opgebouwd uit gerecycled EPS. EPS is volledig recyclebaar. Bovendien bevat het geen CFK’s (gechloreerde fluorkool(water)stoffen) en geen giftige stoffen. De voorzetgevel kan worden afgewerkt met minerale steenstrips, stucwerk of houtafwerking. De kunststof kozijnen en afvoeren worden voordien aangebracht.

Bekijk de mogelijkheden →
Modulo woonconcept PMC Plaatsen showmodel Circle betoncasco 5
Modulo woning interieur woonconcept woonstandaard PMC betoncasco keuken
Vele mogelijkheden

Circulaire badkamer

De flexibele binnenschil bestaat uit verschillende opponenten. Zo wordt de pasklare prefab- badkamer uitgevoerd met waterproof panelen, die worden gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Ook de energiezuinige installaties worden prefab aangeleverd en stekkerbaar aangesloten. De binnenwanden, trap en aftimmeringen zijn ook prefab en worden op maat aangeleverd.

Met uitzondering van de meterkast worden de installaties in de woning centraal geplaatst in de technische ruimte. In de technische ruimte wordt een skid (stalen frame) geplaatst waarop de water-, verwarming-, PV- en ventilatie installatie zijn gemonteerd. Daarom is het zeer compact en volledig prefab. Daarnaast zijn de installaties getoetst aan de laatste BENG-normen. Dit houdt in dat de woning Bijna Energie Neutraal Gebouwd is. Hierdoor zijn de maandlasten laag.

Betaalbaar wonen